Nae zazen

HOME > Projekty > Chráněné zaměstnávání
Chráněné a podporované zaměstnání a rekvalifikace

Chráněné a podporované zaměstnání a rekvalifikace

Tento projekt probíhal od 1. 5. 2010 do 30. 4. 2012 a byl zaměřen na řešení otázky zaměstnávání a především znovuzískávání pracovních dovedností a sebedůvěry pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Zajištění startovacího zaměstnání či nezbytné praxe představuje v rámci integrace osob po léčbě zpátky do společnosti jeden z klíčových faktorů úspěchu. V ČR přitom doposud není v této oblasti etablován systematický přístup.
Konkrétní cílovou skupinou jsou osoby abstinující od návykových látek, v majoritě případů po skončené rezidenční léčbě, toho času zařazené do doléčovacího programu.

 

Vzhledem k nákladům, které je nutné vynaložit v případě, že tyto osoby nejsou zaměstnány, měl projekt také výrazný sociálně ekonomický efekt.

Cíle projektu
Základním cílem projektu byla podpora integrace osob po léčbě závislosti na návykových látkách na trh práce s využitím podporovaného a chráněného zaměstnávání. Tyto osoby mají malou a bez vnější pomoci často nulovou šanci úspěšného vstupu na volný trh práce.
Specificky se pak projekt zaměřoval na ty osoby, které jsou na trhu práce vedle drogové minulosti znevýhodněny ještě dalšími faktory, jako je somatická či psychiatrická diagnóza, záznam v rejstříku trestů, minimální praxe, péče o dítě či nízké vzdělání. Pro tyto osoby je v rámci procesu reintegrace do společnosti nalezení prvního zaměstnání po léčbě klíčové.

Specifické cíle:
• zaměření na osoby s kombinací znevýhodňujících faktorů pro vstup na volný trh práce,
• využití podporovaného a chráněného zaměstnání pro zajištění startovacího zaměstnání a praxe,
• zprostředkování rekvalifikace,
• rozvoj pilotně ověřeného programu zaměstnávání klientů v rámci doléčování, resp. následné péče, jako efektivního způsobu jejich reintegrace.


Jak to fungovalo v praxi

V rámci projektu jsme nabídli klientům podporované zaměstnání v sociální firmě SANANIM Charity Services, s.r.o., provozující kavárnu a restauraci Café Therapy v centru Prahy. Klienti byli zaměstnáni na pozici pomocný personál v kuchyni, kuchař, číšník nebo uklízeč. Pro osoby, které nemohly kvůli své aktuální zdravotní či psychické situaci využít ani podporovaného způsobu zaměstnávání, jsme nabídli chráněné zaměstnání v keramické dílně o. s. SANANIM a úklidové práce v našich zařízeních.

Dále byla klientům nabízena rekvalifikace v oboru kuchař/číšník a základy práce na PC.

 

V rámci projektu jsme celkem podpořili 46 osob (32 osob bylo zaměstnáno, 4 osoby byly zaměstnány a zároveň absolvovaly rekvalifikační kurz, 10 osob absolvovalo samostatně rekvalifikační kurz). 63 % zapojených osob (klientů) splnilo a úspěšně dokončilo svůj kontrakt v projektu, což hodnotíme velmi pozitivně vzhledem k náročnosti naší klientely. Vytvořená pracovní místa budou dle plánu nadále obsazována osobami, které mají problém s integrací na volný trh práce.

O realizaci a úspěších klientů vyšly v průběhu projektu dva články. První pojednává o projektu obecně (časopis Sociální práce 1/2012), v druhém článku je rozhovor se zaměstnanou klientkou (MF Dnes 17. 4. 2012).

 

 

-----------

 

Realizace projektu
1. 5. 2010 - 30. 4. 2012

 

Koordinátorka projektu
Gábina Fritschová
fritschova@sananim.cz

 

-----------

 

Tento projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko