Nae zazen

Doléčovací centrum pro matky s dětmi (DC MAT) - Komu je DC MAT určeno

SANANIM z. .

Doléčovací centrum nabízí možnost účastnit se doléčovacího programu v ambulantní nebo pobytové formě. Cílovou skupinu tvoří klientky mající v péči jedno nebo více dětí splňující následující kritéria:

 

Podmínky pro vstup do ambulantního programu:

 • Diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu, lécích a gamblingu.
 • Věk nad 15 let.
 • Aktuální abstinence od všech návykových látek, alkoholu a gamblingu.
 • Absolvování ambulantní nebo pobytové léčby drogové závislosti v délce minimálně 3 měsíce (není rozhodující, zda ji klientky dokončily v řádném termínu nebo předčasně).
 • Nástup do programu bezprostředně navazující na předchozí léčbu.

Důvody pro nepřijetí:

 • Nesplnění indikačních kritérií pro přijetí do služby.
 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování.

Podmínky pro vstup do programu chráněného bydlení:

 • Diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu, lécích a gamblingu.
 • Věk nad 18 let.
 • Aktuální abstinence od všech návykových látek, alkoholu a gamblingu.
 • Řádně ukončená střednědobá nebo dlouhodobá ústavní léčba v délce minimálně 3 měsíce, případně řádně dokončená ambulantní léčba v Denním stacionáři SANANIM. 
 • Nástup do programu bezprostředně navazující na předchozí léčbu.

Důvody pro nepřijetí:

 • Nesplnění indikačních kritérií pro přijetí do služby.
 • Somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování.
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko