Nae zazen

HOME > Terapeutická komunita Karlov (TKK) > Komu je léčba určena

Léčba matek nebo otců s dětmi - Komu je léčba určena

SANANIM z. .

Léčba v TKK je určena:

 • těhotným ženám závislých na drogách, věk nehraje roli
 • drogově závislým matkám nebo otcům s dětmi (závislá je matka, otec, ne dítě). Věk matky, otce ani věk dítěte nehraje roli. Matka, otec může mít v léčbě jedno či dvě děti.
 • matkám nebo otcům se soudně nařízenou léčbou
 • matkám nebo otcům, jimž bylo dítě na základě předběžného opatření či soudního rozhodnutí odebráno z péče. V těchto případech je nutný souhlas OSPOD (odboru sociálně - právní ochrany dětí) či jiného zákonného zástupce dítěte s pobytem dítěte v našem zařízení.


Indikační kritéria:

 • problémové užívání návykových látek, nejčastěji heroinu, subutexu, pervitinu
 • diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání"
 • dobrovolný nástup a motivovanost k léčbě
 • nepřítomnost akutního duševního nebo tělesného onemocnění v míře vyžadující hospitalizaci ve specializovaném zařízení
 • souhlas zákonných zástupců (případně pracovníka z OSPOD) dítěte
 • duševní a jazykové schopnosti umožňují zapojení klienta do terapeutického procesu
 • absolvování detoxifikace před nástupem do TK

 

Komunita dále pracuje s rodiči, partnery a příbuznými klientů.

 

Důvody pro nepřijetí klienta:

 • somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu TKK
 • jazyková, či jiná komunikační bariéra
 • blízký osobní vztah klienta k zaměstnanci, či některému z klientů v programu

 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko