Nae zazen

HOME > Příjem klientů

Adiktologická ambulance a Adiktologická ambulance pro mladistvé (AA) – Příjem klientů

SANANIM z. .

 

Příjem nových klientů je možný bez doporučení. Pokud je klient odkazován z jiného léčebného zařízení, je doporučení k léčbě vítané.

 

Program strukturované ambulantní léčby

Zájemci o služby (mladiství i dospělí) nás mohou oslovit každý všední den od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 724 521 913. Vstup do programu strukturované ambulantní léčby probíhá prostřednictvím individuálních motivačních pohovorů v prostorách našeho zařízení. V případě naplněné kapacity pro individuální kontakty je zájemcům o službu nabídnuta předléčebná poradenská skupina. Klienti docházející na tuto skupinu jsou upřednostňováni při uvolnění kapacity pro individuální konzultace.

 

Během motivační fáze jsou zjišťovány a upevňovány důvody vedoucí k uvažování o změně. Na základě zhodnocení stavu a očekávání klienta je doporučen nejvhodnější typ léčby - přestup do léčebné fáze našeho programu, či do jiného vhodného zařízení (nejčastěji denního stacionáře, nebo rezidenční léčby).

 

O přijetí klienta do programu strukturované ambulantní léčby rozhoduje klíčový pracovník na vstupním pohovoru.

 

Program case managementu

Zájemci o služby (mladiství i dospělí) nebo spolupracující odborníci nás mohou oslovit každý všední den od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 727 941 710 a domluvit společné setkání. Vstupní rozhovor může proběhnout v prostorách našeho zařízení, v jiné instituci, nebo v přirozeném prostředí klienta. Při vstupním rozhovoru jsou předány informace o programu case managementu a pracovník zjišťuje, zda zájemce naplňuje indikační kritéria a jaká jsou jeho očekávání. Klient přání vstoupit do programu formuluje ústně. O žádosti rozhoduje tým na poradě.

 

Vstup klienta do programu může iniciovat i spolupracující zařízení, instituce či rodinný příslušník. Navazování spolupráce pak probíhá formou aktivního vyhledávání klienta a opakované nabídky služeb case managementu. Dojednávání spolupráce tak může trvat déle, v průběhu několika kontaktů.

 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko