Nae zazen

HOME > Projekty > Ukončené projekty

Ukončené projekty

SANANIM z. .

New Psychoactive Substances among People Who Use Drugs Heavily

The project contributed to the development of innovative and effective health promotion interventions regarding emerging NPS use in Europe by bringing together quality research capacity a selected group of experienced service providers in the field of health promotion and harm reduction and the Correlation Network. (SANANIM byl partnerem projektu) - www.npsineurope.eu

Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu

Hlavním, dlouhodobým záměrem projektu je přispět ke vzniku fungujících drogových služeb v Afghánistánu. Aby bylo možno tohoto záměru dosáhnout, byly stanoveny následující cíle projektu:

- podpořit rozvoj místních NNO v drogových službách formou školení v terénu, distribucí HIV testerů, zaváděním harm reduction programů,
- přispět ke vzniku nového vzdělávacího oboru v Afghánistánu - adiktologii, což povede ke zvýšení vzdělanosti Afghánců v oblasti moderní léčby drogové závislosti,
- přispět ke vzniku národního monitorovacího střediska pro Afghánistán ve spolupráci s UNODC - iniciovat pilotní program sběru dat drogové závislosti (HIV/AIDS ohrožení) v provinciích Afghánistánu.

 

Projekt byl realizován Společností Podané ruce o.p.s. (zodpovědný řešitel projektu) a dalšími NNO: SANANIM z. ú., Drop In o.p.s a Diecézní charita Brno. Projekt je plánován na tři roky, 2014 - 2016.

Podpora alternativních trestů pro pachatele drogových trestných činů

1. 11. 2012 - 1. 11. 2014

 

Cílem projektu je podpořit a zvýšit přijetí alternativních opatření k trestu odnětí svobody pro pachatele drogových trestných činů, ukazovat výhody těchto přístupů při snižování přeplněnosti věznic a zabránit opětovnému páchání trestné činnosti. Dalším cílem je pak celkové zlepšení podmínek ve věznicích.

 

Hlavním koordinátorem projektu je Villa Maraini Foundation. Partneři: Gruppo Abele (Turín), French Red Cross (Paříž), Portuguese Red Cross (Lisabon), SANANIM (Praha).

Program psychosociální podpory a asistence pro uživatele drog v konfliktu se zákonem při jejich integraci do společnosti a na trh práce

CZ.04.3.07/2.1.01.3/3067; 1. 8. 2006 - 31. 7. 2008

 

Projekt umožnil prostřednictvím moderních metod sociální práce a terapeutických intervencí efektivně reagovat na potřeby uživatelů drog ve všech fázích trestního stíhání a podpořil je především v adaptaci po propuštění z vězení a v následné integraci do společnosti. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

Zvýšení povědomí o právech uživatelů služeb pro osoby závislé na návykových látkách

CZ.04.3.07/2.1.01.4/4002; 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007


Projekt se věnoval problematice práv klientů služeb pro osoby závislé na návykových látkách. Přispěl ke zvýšení informovanosti poskytovatelů těchto služeb. Zahrnoval rovněž činnosti, které vedly ke zvýšení informovanosti samotných klientů. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.
Výstup projektu v podobě „Analýzy potřeb kriminálních uživatelů drog v Praze" ke stažení zde.

Pracovní programy pro zkvalitnění doléčování osob závislých na návykových látkách a lepší uplatnění návratu do společnosti a na trh práce

CZ.04.3.07/2.1.01.2/2127; 1. 1. 2006 - 31. 12. 2007


Projekt byl orientován na zvýšení efektivity doléčovacího programu prostřednictvím nabídky pracovních míst v chráněných podmínkách. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

Výstup z projektu v podobě „Manuálu dobré praxe - pracovní programy" ke stažení zde.

Pilotní program pracovního zařazení problematických uživatelů návykových látek jako praktická součást a ověřování vznikajícího komunitního plánu sociálních služeb v protidrogové problematice na území MČ Prahy 7

CZ.04.3.07/2.1.01.2/2123; 1. 1. 2006 - 31. 12. 2007


Program se zaměřil na zaměstnávání injekčních uživatelů drog, přičemž vycházel z desetileté zkušenosti o.s. SANANIM s práce s externími terénními pracovníky. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy

Systematické vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí

CZ.04.1.03/2.1.15.1/0017; 1. 10. 2005 - 30. 9. 2007


Projekt byl orientován na pracovníky sociálních služeb v oblasti alkoholových i nealkoholových závislostí, kterým nabídl základní kurzu pro nové pracovníky nízkoprahových zařízení a poradenských center se specifickým rozšířením pro zaměstnance romské či jiné národnostní menšiny, navazující kurz drogového poradenství, kurz pro pracovníky terapeutických komunit a kurz případové práce. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (OPRLZ) a státního rozpočtu České republiky.

Následná péče jako prostředek zvládání rizik sociálního vyloučení uživatelů drog

CZ.04.3.07/2.1.01.1/0031; 1. 9. 2005 - 31. 8. 2007


Program se zaměřil na snížení rizika sociální exkluze, zlepšení společenského postavení a uplatnění na trhu práce vybraných cílových skupin uživatelů nelegálních drog. Podpořen byl z Evropského sociálního fondu (JPD3), státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.
Výstup z projektu v podobě „Manuálu dobré praxe - doléčování" ke stažení zde.

 

 

Historické stránky projektů podpořených z evropských fondů najdete na stránkách  ep.sananim.cz.

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko