Nae zazen

HOME > Projekty > (Re)integrace

(Re)integrace do života a na trh práce pro osoby se zkušeností drogové závislosti a vězněním

SANANIM z. .

Projekt vycházel a navazoval na úspěšně realizovaný projekt PRÁCE PRO ŽENY PO VĚZENÍ, CZ.2.17/2.1.00/35031 podpořený v 5. Výzvě OPPA. V rámci tohoto ukončeného projektu (12/2014) jsme se zaměřili na vytvoření vhodných metod práce se ženami ve/po vězení. Vzhledem k úspěšnosti a překročení cílů projektu jsme aplikovali metody a zkušenosti i na cílovou skupinu mužů ohrožených drogovou závislostí ve/po vězení, a přispěli jsme tím k (re)integraci na trh práce a do života širšímu spektru cílové skupiny.

Projekt byl zaměřen na aplikaci systematického přístupu péče o cílovou skupinu ohrožené drogovou závislostí ukončující trest odnětí svobody. Projekt zahrnoval cílenou přípravu na návrat na svobodu a byl spojený s přípravou vstupu na trh práce. S tím byla propojena v reálném prostředí přímá podpora při nalezení a udržení zaměstnání a sociální podpora.

Projekt stavěl na úspěšně zavedených postupech práce v oblasti zaměstnávání a sociální stabilizace bývalých uživatelů návykových látek v rámci Pracovní a sociální agentury SANANIM (PSA) a programu Psychosociální podpory a asistence pro uživatele drog v konfliktu se zákonem (COKUZ) při jejich (re)integraci do společnosti. Do projektu byli zapojeni partneři Věznice Světlá nad Sázavou a Vazební věznice Praha Ruzyně vč. dislokované věznice Velké Přílepy.

Problematice zaměstnávání osob s drogovou kariérou se věnujeme soustavně od roku 2005, nicméně skupina osob cílové skupiny v konfliktu se zákonem má nejztíženější podmínky při návratu do běžného života vzhledem k výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), záznamu v rejstříku trestů (RT), nemožnosti standardní léčby závislosti ve věznicích, chybějícímu zázemí v reálném prostředí apod.

Nástroje:

  • pracovní a sociální poradenství (ve VTOS a na svobodě)
  • přímá podpora (finanční a materiální podpora ve formě stravenek, úhrady bydlení a kuponu MHD)
  • motivační aktivity a reflexe průběhu zaměstnání, jobkluby
  • párování klientů cílové skupiny se zaměstnavatelem, zaměstnání klientů u realizátora projektu a dalších spolupracujících zaměstnavatelů

Cíle projektu


Základním cílem bylo navázání na ukončený projekt, pokračování v realizaci aktivit pro ženy a přenos zavedených metodik podpory vstupu na trh práce i pro muže ohrožené drogovou závislostí.

Specifické cíle:
1. Příprava na požadavky trhu práce pro cílovou skupinu s diagnózou drogové závislosti před ukončením VTOS, případně do 1 roku po propuštění.
2. Sociální stabilizace bezprostředně po ukončení VTOS v rámci postpenitenciární péče, udržení bezdrogového způsobu života, nalezení a podpora udržení zaměstnání osob CS po VTOS/se záznamem v RT.


Celkem bylo podpořeno 106 osob (60 žen / 46 mužů) v rámci penitenciární a postpenitenciární péče, z toho 41 osob nalezlo zaměstnání (15 osob v rámci podporovaného/chráněného zaměstnání, 26 osob na volném trhu práce).

 

 

-----------

 

Realizace projektu
1. 1. 2015 - 31. 10. 2015


Koordinátorka projektu
Gábina Fritschová
fritschova@sananim.cz

 

-----------

 

Níže je ke stažení publikace metodické příručky formou Dobré praxe a 2 sylaby skupinových setkání.

Pravidla dobré praxe Pravidla dobré praxe
238,77 kB
Sylabus témat skupinových setkání pro muže ve věznici Sylabus témat skupinových setkání pro muže ve věznici
60,65 kB
Sylabus témat Job klubu – zavedení služby pro cílovou skupinu mužů Sylabus témat Job klubu – zavedení služby pro cílovou skupinu mužů
61,09 kB

 

 

(Re)integrace do života a na trh práce pro osoby se zkušeností drogové závislosti a vězněním

 

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko