Nae zazen

Specializované ambulantní služby CADAS - Co nabízíme

SANANIM z. .

  • program dlouhodobé substituce (psychiatrické vyšetření, farmakoterapie - podávání substituční látky, podpůrná psychoterapie individuální a skupinová, adiktologické a sociální poradenství)
  • program ambulantní psychiatrické péče (psychiatrické vyšetření, psychoterapie, farmakoterapie, sociální poradenství)
  • program ambulantní detoxifikace (psychiatrické vyšetření, farmakoterapie, podpůrná psychoterapie, sociální poradenství)
  • podpůrnou psychiatrickou péči pro rodinné příslušníky závislých
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko