Nae zazen

Terapeutická komunita Karlov (TKK) - Principy práce

SANANIM z. .

  • bezpečné prostředí - zařízení vytváří bezpečné prostředí umožňující růst a změnu
  • respektování základních lidských práv členů komunity, zachování jejich důstojnosti a cti, ochrana jejich osobních a citlivých údajů
  • respektování svobodné vůle členů komunity - práva se svobodně rozhodovat o postupu léčby - dobrovolně vstoupit do léčebného programu
  • individuální přístup - léčba vychází z individuálních potřeb a možností jednotlivých členů komunity
  • veřejný přístup ke službě - veškeré služby zařízení jsou klientům přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti
  • důvěrnost - pracovníci dodržují etický kodex pracovníka a respektují práva klienta
  • komplexnost - péče zahrnuje široké spektrum psychoterapeutických, zdravotnických a sociálních služeb pro uživatele drog, jejich rodinné příslušníky, partnery i širší sociální okolí (škola, zaměstnavatel, probační pracovník atd.)
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko