Nae zazen

Doléčovací centrum s chráněnými byty (DC) - Principy práce

SANANIM z. .

Proces doléčování je orientován na  2 základní oblasti:

 • Hledání nového vlastního místa ve společnosti. S tím souvisí především: bydlení (vlastní byt/pokoj), práce/studium ,koníčky (volný čas), přátelé, odpočinek (užívat si bez drog), partnerské vztahy.
 • Přijetí sebe samého a dosahování osobní spokojenosti. S tím souvisí především: dosažení pocitu svobody( nejsem na ničem a na nikom závislý), učení se přijímat osobní výhry i prohry, dokázat myslet na budoucnost / plánování a hodnocení.

Při vytváření struktury doléčování vycházíme z předpokladu, že po ukončení léčby nastává zásadní a zároveň obtížné období. Klient potřebuje intenzivní podporu a pomoc při budování nového života. Často je konfrontován s tím, že jeho plány a představy vytvářené během pobytu v léčbě jsou nereálné a na jejich naplnění potřebuje dostatek času a trpělivosti. Pokud mu během tohoto období není poskytnuta odborná péče, velmi často hrozí opětovný návrat ke starým návykům a zneužívání drog.


Základní principy poskytovaných služeb:

 • Na každého klienta pohlížíme jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami. Plán léčby a péče vychází z individuálních potřeb klienta.
 • Respektujeme základní lidská práva klienta a v každé situaci usilujeme o zachovávání důstojnosti a cti klienta i pracovníka.
 • Každého klienta považujeme za hlavního aktéra svého rozvoje.
 • Vztah mezi klientem a pracovníkem je rovnocenný, na úrovni dospělý - dospělý. Klienti i pracovníci mají svá práva.
 • Respektujeme právo klienta svobodně se rozhodovat o postupu své léčby.
 • Naše služby jsou veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti (např. schopnost službu zaplatit).
 • Všichni pracovníci a klienti dbají na pravidlo mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.
 • Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a  způsob aplikace návykové látky.
 • Služby jsou přístupné bez zbytečných odkladů, které by mohly zhoršit aktuální stav klienta, samozřejmě s ohledem na kapacitu programu. 
 • Služby poskytujeme v dostatečném časovém rozmezí tak, aby je mohlo využívat i s ohledem na svou pracovní dobu maximum klientů.
 • Veškeré odborné služby poskytuje kvalifikovaný personál pracující pod odborným vedením a supervizí. Každý pracovník respektuje etický kodex a práva klientů.

 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko