Nae zazen

HOME > Terapeutická komunita Karlov (TKK) > Komu je léčba určena

Léčba mladistvých a mladých dospělých - Komu je léčba určena

SANANIM z. .

Léčba v TKK je určena:

 • skupině mladistvých a mladých dospělých (tj. 16 - 25 let)
 • problémovým uživatelům a závislým na nealkoholových drogách, i v kombinaci s alkoholem a gamblingem
 • i klientům se soudně uloženým podmínečným, alternativním trestem, se soudně nařízenou léčbou
 • i klientům z ústavů výchovné péče

Indikační kritéria:

 • problémové užívání návykových látek (nejčastěji pervitin, THC, alkohol, subutex)
 • diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání" na hranici syndromu závislosti u mladistvých klientů
 • dobrovolný nástup a motivovanost k léčbě
 • nepřítomnost akutního psychotického onemocnění nebo tělesného onemocnění v míře vyžadující hospitalizaci ve specializovaném zařízení
 • u mladistvých klientů písemný souhlas zákonných zástupců
 • duševní a jazykové schopnosti umožňující zapojení klienta do terapeutického procesu
 • absolvování detoxifikace před nástupem do TK

Důvody pro nepřijetí klienta:

 • somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu TKK
 • jazyková, či jiná komunikační bariéra
 • blízký osobní vztah klienta k zaměstnanci, či některému z klientů v programu
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko