Nae zazen

HOME > Denní stacionář (DST) > Komu je DST určen

Denní stacionář (DST) - Komu je DST určen

SANANIM z. .

Primární cílová skupina

Jako ambulantní, převážně psychoterapeuticky orientované pracoviště, je DST určen zejména klientům motivovaným pro vstup do ambulantní, respektive ústavní léčby, jejímž konečným cílem má být změna životního stylu včetně úplné abstinence od původní drogy a spouštěcích návykových látek.

Specifickou cílovou skupinou jsou těhotné ženy a matky se zájmem o celkové řešení situace své i dítěte, se zájmem o léčbu, mj. o nástup do TK Karlov.

 

Indikační kritéria:

- užívání návykových látek, nejčastěji heroinu, subutexu, pervitinu a marihuany

- diagnóza „závislost" (pokročilý až střední stupeň) nebo „škodlivé užívání" na hranici syndromu závislosti

- elementární motivace ke spolupráci

- somatické a psychické komplikace, které nutně nevyžadují ústavní léčbu

- jisté minimum sociální stability (např. stálé bydliště, elementární opora v nedrogovém prostředí)

- věk cca od 16 let (horní hranice není stanovena)

- spádová oblast Praha a nejbližší okolí nebo zajištěné bydliště ve spádové oblasti

Sekundární cílové skupiny:

  • rodiny s členem, který má problémy s užíváním drog, a v nichž jsou všichni nebo alespoň část členů ochotná spolupracovat s terapeutickým pracovištěm
  • rodiče, případně partneři uživatelů - v případech, kdy samotný uživatel kontakt a léčebnou intervenci dosud odmítá, ale rodič či partner je ochoten a schopen ji přijmout pro řešení svých problémů s uživatelem a je zároveň v dané chvíli jediným článkem rodinného systému, přes který je možno ovlivňovat celý systém
  • odborná i laická veřejnost

Uživatelé služeb přicházejí buďto sami, nebo na doporučení některé instituce. Mají možnost přijít zcela bez předchozího objednání na motivační skupinu, nebo si domluvit individuální schůzku s některým terapeutem. Pokud přichází mimo dobu motivační skupiny, je s ním vždy pohovořeno a domluven další kontakt apod. Tento první kontakt pak zprostředkovává žurnální služba dne.

 

Klient může využívat služby anonymně.

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko