Nae zazen

HOME > Denní stacionář (DST) > Principy práce

Denní stacionář (DST) - Principy práce

SANANIM z. .

Věříme, že léčba závislosti funguje i v ambulantních podmínkách, snažíme se posilovat prospěšné vztahy klientů a jejich začlenění do přirozeného prostředí.

  • dobrovolnost - klienti jsou v našem zařízení na základě osobního rozhodnutí, které je zcela respektováno; každý klient má právo volby ohledně výběru typu služby a způsobu ukončení.
  • ochrana práv klientů s důrazem na důvěrnost osobních informací a důsledné dodržování pravidla mlčenlivosti.
  • anonymita - klienti mohou čerpat naše ambulantní služby, aniž by nám sdělovali své osobní údaje (jméno, bydliště atd.).
  • rovnost - péče je poskytována každému z klientů bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, původ, barvu pleti, politickou příslušnost, sexuální orientaci, stav, náboženství, původ, identitu, věk, vojenskou hodnost, duševní a fyzické vady, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost nebo veřejné postavení.
  • spolupráce - klienti jsou vnímáni jako aktivní spolutvůrci podoby služby, kterou se snažíme každému uživateli v průběhu celého procesu poskytovat na míru, podle jeho aktuálních osobních potřeb.
  • komplexnost - péče zahrnuje široké spektrum psychoterapeutických, zdravotnických a sociálních služeb pro uživatele drog, jejich rodinné příslušníky, partnery i širší sociální okolí (škola, zaměstnavatel, probační pracovník atd.), včetně poradenství pro laickou i odbornou veřejnost.
  • návaznost - DST navazuje na nízkoprahové programy a předchází, resp. nahrazuje ústavní léčbu. Na program v DST dále navazuje resocializační a doléčovací program. Každému klientovi, který naše zařízení z jakéhokoliv důvodu opouští, je nabídnut kontakt na navazující péči.
  • bezplatnost - účast v našich programech je klientům poskytována zdarma. V případě nastoupení tříměsíční stacionární léčby si klient dle možností hradí teplé obědy ve výši 750,- Kč měsíčně.
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko