Nae zazen

HOME > Naše cíle

Terénní program 2 pro práci se specifickými skupinami (TP 2) - Naše cíle

SANANIM z. .

• Kontaktovat a dlouhodobě pracovat s „romskými" injekčními uživateli drog na otevřené drogové scéně a motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování, tj. k minimalizaci zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním drog a k abstinenci od drog jako další variantě budoucího života.


• Navazovat kontakt s rusky mluvícími uživateli drog, kteří se pohybují v Praze, a předávání informací z oblasti harm reduction a public health.


• Kontaktovat, pracovat a provádět asistence formou case managementu injekčním uživatelům drog s psychiatrickým onemocněním a náročnými (zmnoženými) specifickými obtížemi. (Bez přístřeší, dlouhodobé zdravotní obtíže, záznam v rejstříku trestů, opakovaně bez dokladů, s psychiatrickým onemocněním, selhávající či nároční pro existující síť služeb).

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko