Nae zazen

Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem (COKUZ) - Principy práce

SANANIM z. .

  • informovanost o službě - klienti jsou srozumitelně informování o konkrétních možnostech a podmínkách spolupráce, o svých právech a povinnostech, o místní i časové dostupnosti služby
  • individuální přístup - služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb a možností
  • důvěrnost - pracovníci centra dodržují etická pravidla a zásady spojené s výkonem sociální služby
  • respektování svobodné vůle - je kladen důraz na klientovu možnost volby. Je nezbytné respektovat jeho volbu pro postup i cíl řešení problému. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když klient neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče.
  • veřejný přístup ke službě - veškeré služby centra jsou klientům přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob její aplikace.
  • bezplatnost služby - všechny služby jsou bezplatné.
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko