Nae zazen

Doléčovací centrum s chráněnými byty (DC) - Naše cíle

SANANIM z. .

Základním cílem doléčovacího programu je prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit snižovat riziko relapsu drogové závislosti a podpořit udržení a další rozvíjení pozitivních změn, k nimž u klienta došlo před vstupem do doléčovacího programu.


Dílčí cíle programu:

  • pomoc klientovi obstát v podmínkách běžného života
  • podpora jeho samostatnosti a sebedůvěry
  • podpora osobnostního růstu a dokončení celého léčebného procesu
  • zapojení do pracovního procesu
  • poskytnutí pomoci při řešení sociálních a právních problémů
  • vytvoření společenství, v němž je klient akceptován a může uspokojovat potřebu sociálních kontaktů

Specifické cíle programu chráněného bydlení:

  • umožnit klientovi odpoutat se od léčebného zařízení a rodiny a naučit se žít samostatně
  • podpořit rozvoj praktických dovedností souvisejících se samostatným životem
  • nabídnout přechodné ubytování v chráněných podmínkách usnadňující přechod z léčebného zařízení do běžného života

 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko