Nae zazen

HOME > Naše cíle

Adiktologická ambulance a Adiktologická ambulance pro mladistvé (AA) - Naše cíle

SANANIM z. .

 

Základním cílem je zajistit uživatelům alkoholu a nelegálních drog adekvátní a komplexní léčebné ambulantní služby v potřebné intenzitě a kvalitě vedoucí k stabilizaci v užívání návykových látek či abstinencik trvalé změně životního stylu s ohledem na zvýšení kvality jejich života.

 

Specifické cíle:

 

 • zajistit podporu při rozvaze, uskutečňování a procházení změnou
 • stabilizace v užívání návykových látek, směrování k abstinenci, či podpora v udržení abstinence
 • posílení a udržení motivace k vlastní úzdravě
 • pomoc s vytvořením náhledu na užívání návykových látek a vztahových problémů 
 • fyzická, psychická a sociální stabilizace
 • zajistit a pomoci klientovi přijmout léčbu přidružených psychiatrických a zdravotních problémů
 • podpoření změny životního stylu (přerušení kontaktu s drogovou scénou, plnění důležitých životních rolí, zájmy, pracovní zapojení...)
 • vytvoření sítě přirozených, podpůrných a obousměrných vztahů a jejich prohloubení
 • hodnotné zapojení se do společnosti
 • zvyšování kvality života
 • zajistit adekvátní následnou léčbu

 

 

Specifické cíle Adiktologické ambulance pro mladistvé:

 

 • zvýšit procento mladistvých uživatelů, kteří využijí adiktologické léčebné instituce
 • včasná diagnostika problému a včasná intervence
 • diagnostika okolností posilující závislé chování a jejich řešení
 • změna rodinného klimatu jako podmínky úspěšné léčby u některých mladistvých klientů - zapojení rodičů do procesu léčby
 • zajistit adekvátní následnou léčbu - zlepšení kooperace institucí zajišťující péči o mladistvé klienty ohrožené závislostí respektive závislé

 

 

U podprogramu case managementu navíc zajistit koordinovanou péči více zařízení dle potřeb klienta a stálý podpůrný a řídící (koordinující) prvek v členitém léčebném kontinuu i v přirozeném prostředí klienta. Deinstitucionalizovat péči o klienty se souběhem závažných problémů a pomoci zvyšovat jejich schopnost úspěšně využívat jejich dostupné a přirozené zdroje (vztahy, pracovní trh, ...). Dále zajistit dlouhodobý intenzivní provázející vztah, který koriguje nevýhodnou zkušenost s dřívějšími vztahy.

 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko