Nae zazen

HOME > Projekty > eDekontaminace.cz

eDekontaminace.cz

SANANIM z. .

Cílem projektu je poskytnout zdravotnickým a laickým zdravotnickým pracovníkům pracujícím s problémovými uživateli návykových látek odborné podklady a kvalitní nástroje pro práci s klienty, umožnit jim výměnu materiálů a sdílení zkušeností. Klíčovým nástrojem, který je pro projekt využit, je časopis Dekontaminace, jehož posláním je srozumitelně a efektivně předávat preventivní a zdravotnické informace drogově závislým klientům nízkoprahových center. Časopis vychází již 13 let, z finančních důvodů v omezeném nákladu a distribuuje se zdarma mimo běžnou distribuční síť. Pro svou práci ho využívají také pracovníci nízkoprahových služeb (jako zdroj informací i pracovní nástroj). Články z dosud vydaných čísel Dekontaminace byly digitalizovány, což zpřístupní rozsáhlý informačně-vzdělávací materiál zdravotnického charakteru všem zájemcům a umožní další existenci časopisu v elektronické podobě, která se stane základem webového portálu e-dekontaminace.cz. Na portále budou dále shromažďovány všechny vydané zdravotnické, osvětové či informační letáky apod., které jednotlivé nízkoprahové služby ČR vytvářejí, a bude umožňovat jejich výměnu a sdílení. Vznikne zde též prostor pro odbornou diskusi problematiky nízkoprahových drogových služeb.


Webový portál eDekontaminace obsahuje:

  • kompletní elektronický archiv časopisu Dekontaminace
  • kompletní elektronický archiv časopisu Intoxi, který vydává slovenský Odysseus a který je určen uživatelům drog a osobám pracujícím v sexbyznysu
  • plakáty, mapky a schémata vytvořená jak v rámci časopisu Dekontaminace, tak u zahraničních partnerů (Lifeline, Mainline)
  • podklady pro tvorbu letáků pro klienty, tedy konkrétní texty o drogách, nemocech, bezpečné aplikaci apod.
  • ilustrační fotografie pro tvorbu letáků
  • seznamy sítě služeb s kontakty na konkrétní osoby

Semináře: Díky projektu se v roce 2010 také uskutečnily vzdělávací semináře pro pracovníky nízkoprahových drogových služeb, z nichž ten největší navazuje na tradici Letní školy Harm Reduction o. s. SANANIM.


Projekt v roce 2010 podpořila společnost Johnson & Johnson.

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko