Nae zazen

HOME > Denní stacionář (DST) > Informace pro matky

Denní stacionář (DST) - Informace pro matky

SANANIM z. .

Těhotným ženám a matkám s dětmi (v péči vlastní nebo jiné osoby či instituce) nabízíme v DST kromě standardních služeb v rámci specializovaného programu:

 • řešení drogové problematiky: poradenství, motivační práce, psychoterapie, prevence relapsu
 • ambulantní a stacionární léčbu závislosti
 • zprostředkování nástupu do rezidenční léčby pro matky s dětmi v TK Karlov
 • zprostředkování substituční léčby
 • informace o vlivu užívání drog v těhotenství
 • zprostředkování komplexní zdravotní péče pro těhotnou ženu, matku i dítě
 • bezplatné testování těhotenství
 • emoční podporu a provázení
 • řešení specifických ženských otázek a poradenství v oblasti intimních vztahů
 • podporu rodičovství, péče o děti a rozvíjení rodičovských kompetencí
 • psychologickou a pedagogickou pomoc pro děti, případně její zprostředkování
 • provázení při snaze získat odebrané dítě zpět do vlastní péče
 • sociální a právní servis
 • poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • poradenství v oblasti finančních otázek rodiny
 • pomoc a asistenci při jednání s institucemi a úřady (soudy, OSPOD, porodnice, kojenecké ústavy)
 • napojování na zdroje dalších služeb (např. pracovní agenturu) a na nedrogovou síť (mateřská centra)
 • základní materiální pomoc

V našem zařízení mohou klientky-matky navštěvovat:

 • individuální poradenství a terapii (1-2krát týdně)
 • tříměsíční stacionární intenzivní léčbu
 • rodinná a párová sezení a terapie
 • motivační skupinu (2krát týdně)

Zprostředkování nástupu do léčby v TK Karlov

V terapeutické komunitě Karlov mohou matky absolvovat pobytovou odvykací léčbu své drogové závislosti společně s dětmi. Denní stacionář zprostředkovává a koordinuje nástup do komunity, vede pořadník a poskytuje přednástupní péči.

 

Klientky z Prahy či blízkého okolí:

V případě zájmu o nástup do TK Karlov kontaktujte osobně naše zařízení. Společně s vámi zvážíme správnost této volby a postupně budeme vyřizovat veškeré potřebné kroky.

 

Mimopražské klientky:

U klientek z větší vzdálenosti je třeba, aby nástup zařizovalo protidrogové zařízení (např. kontaktní centrum, psychiatrická léčebna) v místě pobytu klientky.
Proto v tomto případě kontaktuje nejbližší zařízení ve vašem okolí a informujte je o svém záměru. Pracovník zařízení se s námi telefonicky spojí a my mu poskytneme informace o dalším postupu.

Pokud ve vašem regionu obdobné zařízení chybí, může vám pomoci např. psycholog, psychiatr aj. Nevíte-li, na koho se obrátit, poradíme vám telefonicky nebo mailem.

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko