Nae zazen

HOME > Denní stacionář (DST) > Vzdělávání

Denní stacionář (DST) - Vzdělávání

SANANIM z. .

Dennímu stacionáři  byla udělena akreditace k uskutečňování teoreticko-praktické a praktické části specializačního vzdělávacího programu Klinická psychologie.

 

Název oboru specializačního vzdělávání: Klinická psychologie
Označení specialisty: Klinický psycholog
Akreditace udělena od: 1. 5. 2010
Platnost udělení akreditace do: 30. 4. 2016


Školenci programu Klinická psychologie jsou vedeni pod supervizí školitele Prof. PhDr. Petra Weisse, PhD. Vzhledem k tomu, že se jedná o malé zařízení, je školitel taky odborným garantem programu Klinická psychologie.

 

Zároveň garantem Denního stacionáře Sananim, o.s., je PhDr. Ilona Preslová, které byla MZ ČR přiznána odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání „adiktolog" bez odborného dohledu.

 

Odborné semináře z klinické psychologie, které se konají v rámci předatestační přípravy, se konají 2x do měsíce, a to vždy aktuálně dle dohody se školitelem. 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko