Nae zazen

Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem (COKUZ) - Naše cíle

SANANIM z. .

Cílem je motivovat klienta ke změně životního stylu, podpořit ho a pomoci mu tuto změnu udržet, či ho navázat na takové služby, které podpoří jeho stabilizaci.

 

Dílčí cíle:

  • navázat ve vězení kontakt se skrytou populací uživatelů drog, která neměla doposud zkušenost s drogovou službou
  • podpořit klienta během pobytu ve věznici, posílit zdravou motivaci a pomoci mu v období bez drog k nastartování procesu změn směrem k abstinenci
  • pomoci klientovi zvládnout obtížnou fázi přechodu z prostředí věznice zpět do života a zátěžové situace vyplývající z této změny
  • pomoci klientovi po propuštění se zprostředkováním sociálních a zdravotních služeb, podpořit jeho sociální kompetence, a tak zároveň zvýšit jeho šance při uplatnění na trhu práce
  • pomoci klientovi se zprostředkováním ambulantní či pobytové léčby, popř. doléčovacího programu
  • pomoci klientovi při získání náhledu v kontextu užívání drog a trestné činnosti, v sebepojetí, vztazích, sociální integraci a životním stylu
  • podporovat klienty v individuálním vývoji a zvládnutí aktuálních životních obtíží
  • konečným cílem je sociální a hmotná stabilizace klienta
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko