Nae zazen

Poradna pro rodiče (PPR) - Naše cíle

SANANIM z. .

 • poskytovat poradenské a terapeutické služby rodičům a ostatním blízkým osob ohrožených závislostí
 • podpořit klienta během náročného životního období, kdy osoba jemu blízká dává průchod své závislosti a často není aktuálně ochotna na současném způsobu života nic měnit, pomoci klientovi zvládat zátěžové situace vyplývající z této skutečnosti
 • pomoci klientovi při získávání náhledu kontextu mezi závislostí člena rodiny a rodinných problémů, vztahů i vlastního životního stylu
 • podporovat klienta v jeho individuálním vývoji i při zvládání aktuálních životních obtíží (včetně praktických, např. právních, sociálních) vyplývajících z kontaktu se závislou osobou blízkou
 • pomoci klientovi ochránit sebe, případně zbývající členy rodiny před negativními důsledky chování závislého
 • napomoci udržení psychické a fyzické kondice rodičů (resp. ostatních blízkých osob), motivovat je k péči o sebe, své zdraví i své vztahy
 • v akutních případech nabídnout rodičům a rodinným příslušníkům krizovou intervenci a v indikovaných případech pak následnou dlouhodobější péči v rámci zařízení
 • provázení rodičů během dlouhé cesty jejich dítěte od užívání k abstinenci
 • prostřednictvím spolupráce s rodiči (partnery, prarodiči, sourozenci atd.) podpořit změnu rodinného klimatu a tím i pozitivní změny v léčebném procesu samotného uživatele návykových látek
 • podpořit aktivní zapojení rodičů a rodinných příslušníků do procesu léčby závislého
 • v indikovaných případech nabídnout rodinnou terapii, jejímž prostřednictvím lze podpořit léčebný proces nebo zachování a rozvíjení již dosažených pozitivních změn
 • v rámci rodinné terapie/poradenství identifikovat problematické oblasti a participovat na jejich řešení
 • zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o závislostech obecně
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko