Nae zazen

HOME > Kontaktní centrum (KC) > Komu je KC určeno

Kontaktní centrum (KC) - Komu je KC určeno

SANANIM z. .

Cílové skupiny programu jsou:

  • Uživatelé nealkoholových drog starší 15 let.
  • Typickým klientem centra jsou pravidelní nebo injekční uživatelé opioidů nebo stimulancií.
  • S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci případové práce našich klientů. Kontext klientů vnímáme jako důležitý prvek pro nastartování a udržení změny u uživatelů návykových látek.
Negativní cílová skupina:
  • KC si vymiňuje nepracovat s klientem jinak spadajícím do cílové skupiny, s nímž však není pracovník schopen navázat bezpečný a profesionální vztah na základě společné minulé zkušenosti (např. agrese, osobní vztah atd.).

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko