Nae zazen

HOME > Denní stacionář (DST) > Naše cíle

Denní stacionář (DST) - Naše cíle

SANANIM z. .

Cíle DST vycházejí ze systému komplexní a kontinuální nabídky péče o drogově závislé o. s. SANANIM a potřeb klientely v síti služeb hl. m. Prahy.

 

Obecné cíle:

 • Zajistit v ambulantních podmínkách včasnou a přiměřenou, a tudíž komplexní a dostatečně intenzivní léčbu vedoucí k trvalé změně životního stylu klienta (abstinence a sociální integrace).
 • Zajistit léčbu kontinuální, tj. navazující na terénní programy a kontaktní centra, kombinující se v nezbytných případech s ústavní či rezidenční léčbou, a pokračující v doléčovacím programu, a tedy využít k zajištění dlouhodobých léčebných výsledků účinné faktory nikoliv jen jednoho pracoviště, ale celého léčebného kontinua.
 • Konečným cílem je životní stabilizace a vyšší kvalita života klienta s důrazem na abstinenci od omamně psychotropních látek (OPL), která je potřebnou, ne však jedinou, podmínkou.

Uživatelé našich služeb budou vnímat naši službu jako:

 • pomoc při získání náhledu na svou závislost a na okolnosti s tím spojené
 • motivaci k přiměřenému zvládnutí jejich individuálního vývoje a výzev z něj aktuálně plynoucích, podporu osobního zrání
 • propracování změny jejich sebepojetí
 • práci na pozitivní změně a prohloubení vztahů s jejich blízkým i širším okolím, posilování jejich přirozené vztahové a sociální sítě
 • podporu jejich sociální integrace
 • podporu prevenci relapsu a udržení abstinence
 • podporu při nastolování změny jejich životního stylu
 • podporu veřejnosti i paraprofesionálů v nahlédnutí na otázku závislosti jako na problematiku onemocnění (MKN) a příspěvek k odbourání předsudků a zmírňování negativních postojů k lidem užívajícím OPL
 • podporu povědomí veřejnosti, paraprofesionálů i osob užívajících OPL o tom, že odborné služby, pomoc i léčba mají smysl a v důsledku prospívají nejen závislým jedincům, ale i společnosti
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko