Nae zazen

HOME > Terénní programy (TP) > Naše cíle

Terénní programy (TP) - Naše cíle

SANANIM z. .

Obecným cílem je vyhledávat populaci uživatelů drog a motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování -  k minimalizaci zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním drog a abstinenci od drog jako další variantě budoucího života.

Základní cíle terénní práce:

  • navazovat kontakt s klientem-uživatelem nelegálních návykových látek a předat mu informace o nabídce odborné pomoci
  • snižovat zdravotní a sociální rizika související s užíváním drog
  • motivovat klienta ke změně životního stylu, jehož součástí je i abstinence od návykových látek
  • bránit šíření HIV/AIDS a hepatitid u uživatelů návykových látek
  • měnit rizikové chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti užívání návykových látek a sexu
  • chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko