Nae zazen

HOME > Denní stacionář (DST) > THC program

Konzultace a skupina pro uživatele marihuany

SANANIM z. .

Konzultace a skupina pro uživatele marihuany

 

Denní stacionář nově nabízí specifický program pro uživatele konopných drog - THC program.

 

Jde o ambulantní program určený pro uživatele konopí starší 15 let, který poskytuje poradenství a léčbu ohroženým důsledky užívání především konopných drog.

Služby jsou poskytovány bezplatně, případně i anonymně.

 

Cíle programu:

- minimalizovat dopady užívání konopí

- dosáhnout trvalé abstinence nebo kontrolovaného užívání

- zvyšování náhledu na problémové užívání a náhledu na roli, kterou droga v životě klienta hraje

- získání dovedností k dosažení a udržení abstinence


Cílová skupina:
a) primární užívání drogy THC (ostatní NL a alkohol dle posouzení)
b) osoby starší 15 let

Skupina pro uživatele THC - každý čtvrtek v 17.30

Nízkoprahová skupina - klienti mohou vstoupit do skupiny bez předchozího objednání na základě dodržení následujících pravidel:


1. nebýt akutně intoxikován
2. dodržovat mlčenlivost
3. zákaz verbálního a fyzického násilí
4. zákaz manipulace s drogou uvnitř a před prostory Denního stacionáře

Individuální program

Klienti mohou vstoupit do programu po předchozím kontaktu na nízkoprahové skupině nebo individuálním setkání.


Frekvence: 1x týdně dle domluvy, 45 min

Délka: 3 měsíce

 

 

Ve stacionáři se obracejte na Petru nebo Karla.

Telefon: 605 212 175

E-mail: thcgroup@sananim.cz

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko