Nae zazen

HOME > Komu je AA určena

Adiktologická ambulance a Adiktologická ambulance pro mladistvé (AA) - Komu je AA určena

SANANIM z. .

 

Adiktologická ambulance nabízí své služby osobám

 

 • ohroženým závislostí nebo se syndromem závislosti na alkoholových i nelegálních drogách, včetně nadužívání medikamentů
 • starším 15 let
 • alespoň v minimálním rozsahu otevřeným změně v jejich dosavadním životě a nastaveným pro spolupráci s odbornou službou
 • usilujícím o abstinenci, nebo kontrolované užívání

 

 

Specifickou skupinou Adiktologické ambulance pro mladistvé jsou osoby:

 

 • ohrožené závislostí nebo se syndromem závislosti na nelegálních návykových látkách i alkoholu včetně nelátkových závislostí (gambling, sázení, počítače)
 •  od 15 let do 18 let

 

Základní dohoda ohledně spolupráce je uzavírána s klientem a zákonným zástupcem v rámci prvního sezení. Následnou práci s rodinnými příslušníky vnímáme jako zásadní faktor pro efektivitu léčby a ovlivňování závislosti u mladistvých klientů.

 

 

Specifika popisu cílové skupiny programu strukturované ambulantní léčby

 

 • bazální sociální stabilizace
 • alespoň částečný náhled na své chování a jeho důsledky
 • ochota pravidelně docházet

 

 

Specifika popisu cílové skupiny programu case managementu

 

 • souběh sociálních a zdravotních problémů (dlouhodobých i akutních) s užíváním návykových látek
 • duální diagnóza (kombinace závislosti s dalším duševním onemocněním)
 • dlouhodobé neprofitování z léčebného systému
 • potřeba využívat více služeb zároveň, kdy je vhodná pomoc s koordinací péče

 

 

Sekundární cílovou skupinou AA jsou rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek, protože zmapování rodinného systému a zapojení blízkých do spolupráce vnímáme jako důležitý prvek pro nastartování a udržení změny a zdárný průběh léčby. S rodinnými příslušníky a blízkými osobami pracujeme pouze v rámci léčby klientů AA. Specifické poradenské a terapeutické služby pro rodinné příslušníky a blízké poskytuje Poradna pro rodiče.

 

Negativní cílová skupina

Adiktologická ambulance si vymiňuje nepracovat s klientem jinak spadajícím do cílové skupiny, s nímž však není pracovník schopen navázat bezpečný a profesionální vztah na základě minulé zkušenosti (např. agrese, osobní vztah apod.). Dalšími důvody nepřijetí žadatele o službu jsou:

 • blízký osobní vztah zájemce k jinému klientovi ambulance aktuálně podstupujícímu léčbu
 • jazyková bariéra

 

Kontraindikací pro přijetí do programu case managementu mohou být důvody bránící vztahovému uzdravování; například výrazně snížený intelekt, disociální porucha osobnosti či extrémní formy manipulativního chování.

 

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko