Nae zazen

HOME > Projekty > Case management

Case management v léčbě osob ohrožených závislostí na návykových látkách, které trpí další psychiatrickou diagnózou

SANANIM z. .

Registrační číslo CZ.11/MGS/008

Název programu: CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

 

Potřeba realizovat projekt zaměřený na aplikaci přístupu case managementu vychází z neúspěšného a často problematického poskytování služeb osobám s duální diagnózou - diagnózou závislosti na návykových látkách a současně psychiatrickou diagnózou. Tyto osoby s ohledem na potřebu řešit více zdravotních, často sociálních problémů a v řadě případů i konfliktů se zákonem nejsou schopni využít omezeně a nepropojeně fungujících služeb jak adiktologických, tak dále zdravotních nebo sociálních. Cílem je tedy, takovouto službu formou case managementu poskytnou a přispět tak k efektivnímu poskytování služeb osobám, které si nesou jistou míru stigmatizace jakožto problémově léčení. Projekt může výrazně přispět k destigmatizaci a do jisté míry k deinstitucionalizaci v léčbě indikovaných klientů, dále k minimalizaci nákladů na hospitalizaci těchto osob v rámci psychiatrické péče a současně minimalizaci relapsu z pohledu adiktologické péče. Ve výsledku je cílem přispět k lepšímu zařazení do společnosti a snížení sociálního a zdravotního propadu těchto osob, tak abychom se přiblížili službám poskytovaným obdobným způsobem v dalších zemích EU.

 

Základním cílem sub-projektu je plnohodnotné zavedení case managementu do systému poskytovaných adiktologických služeb indikovaným klientům s další psychiatrickou diagnózou zohledňující potřeby klienta dotýkající se více oborů, spolupráci odborníků (adiktolog, psycholog, psychoterapeut, psychiatr, rodinný terapeut). Medializace/osvěta tohoto přístupu práce pro odbornou veřejnost/studenty a položení podkladu pro systematické umístění case managementu do adiktologických služeb.

 

Cílovou skupinu tvoří stabilizovaní (sociální, rodinné, pracovní zázemí) a také nestabilizovaní (relapsující) uživatelé návykových látek (nealkoholových a alkoholových drog), osoby v substitučním programu), kteří se potýkají s další diagnózou psychiatrickou (schizofrenie, afektivní poruchy, poruchy osobnosti, poruchy chování a emocí, úzkostné poruchy). Další cílovou skupinou je odborná veřejnost zejména pracovníci zdravotních a sociálních institucí zabývajících se léčbou a pomocí osobám závislým na návykových látkách a rovněž i studenti souvisejících oborů (adiktologie, sociální obory, psychiatrie, psychologie).


----------


Realizace projektu
10. 4. 2015 - 30. 4. 2017


Koordinátorka projektu
Vilma Táborská
taborska@sananim.cz


Adresa

Žitná 1574/51
110 00 Praha 1

tel.: 727 941 710
case@sananim.cz

 

----------

 

Case management v léčbě osob ohrožených závislostí na návykových látkách, které trpí další psychiatrickou diagnózou
Case management v léčbě osob ohrožených závislostí na návykových látkách, které trpí další psychiatrickou diagnózou
SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko