Nae zazen

Pracovní a sociální agentura (PSA) - Principy práce

SANANIM z. .

Tým PSA se řídí etickým kodexem o. s. SANANIM.

 

Informace sdělené klienty PSA jsou důvěrné, pracovníci dodržují zásady mlčenlivosti. V práci s klienty je základním principem pohled na každého klienta jako na osobnost s vlastními nároky a potřebami.

Možnost využívat služeb agentury není časově omezena, délka kontaktu, jeho obsah se odvíjí po dohodě obou stran.

 

Ve vztahu k potenciálním zaměstnavatelům, státní sféře a veřejnosti je hlavním principem snaha zlepšit pohled na bývalé uživatele návykových látek a zvýšit jejich šance na prosazení na volném trhu práce, odborně informovat o problematice zaměstnávání těchto osob a mírnit obavy a předsudky s tím spojené.

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko