Nae zazen

HOME > O nás > Historie

Historie SANANIMu

SANANIM z. .

1990

Ve spolupráci se SPM Klíčov vzniklo občanské sdružení SANANIM, první nestátní nezisková organizace zabývající se problematikou závislostí na nealkoholových drogách.

 

1991

SANANIM otevírá Terapeutickou komunitu Němčice určenou pro dlouhodobou léčbu osob závislých na nealkoholových drogách jako první zařízení tohoto typu v ČR.

 

1992

Na základě poptávky a nedostatku odborníků v oblasti drogových závislostí byl program sdružení rozšířen o aktivity v oblasti primární prevence.

 

1993

Vzhledem dramatickému vývoji drogové scény na území hlavního města Prahy, bylo počátkem května otevřeno Kontaktní centrum, které slouží jako nízkoprahové a poradenské zařízení s důrazem na snižování rizik souvisejících s užíváním drog.

 

1994

Samostatný projekt Terénních programů vznikl zejména jako reakce na potřebu kontaktu se skrytou drogovou scénou v Praze a stal se tak pilotní službou svého druhu v ČR.

 

1995

Sdružení zahájilo nový projekt - Terapeutická komunita Karlov. Byla dokončena projektová příprava a byly zahájeny první stavební práce na objektu čeledník.

 

1996

Otevření dvou nových programů znamenalo další velmi významný krok, rozšiřující systém péče a léčby o.s. SANANIM. Byla zahájena činnost Doléčovacího centra s chráněným bydlením, zaměřená na následnou péči, resocializaci a prevenci relapsu. V září došlo k oddělení psychoterapeutické činnosti Kontaktního centra a vzniku projektu Denní stacionář, který slouží jako ambulantní zařízení pro léčbu drogových závislostí.

 

1997

Tento rok byl ve znamení koncepčního a profesionálního rozvoje a profesionalizace řízení. Kontaktní centrum zahájilo první program svého druhu v ČR ve Vazební věznici Ruzyně.

 

1998

Zahájením provozu Terapeutické komunity Karlov, určené pro střednědobou léčbu, se nabídka poskytovaných služeb dále rozšířila. Otevření Chráněné dílny Doléčovacího centra znamenalo novou kvalitu v oblasti léčby a doléčování.

 

1999

Mezi nejvýznamnější aktivity patřilo zahájení provozu Drogového informačního centra. Rozšířením kapacity TK Němčice se podařilo zvýšit efektivitu léčby a byla zahájena rekonstrukce druhého objektu na Karlově.

 

2000

Do TK Karlov byly přijaty první klientky s dětmi a Denní stacionář zahájil nový program - motivační skupinu. Česká spořitelna, a. s., se stala generálním partnerem sdružení. Vznikla první internetová poradna pro drogové závislosti www.drogovaporadna.cz.

 

2001

Zprovoznění další části objektů TK Karlov umožnilo zahájit program pro matky s dětmi. Úspěšně se podařilo zorganizovat mezinárodní AT konferenci.

 

2002

Terénní programy se rozšířily o program pro romské uživatele, Drogového informační centrum bylo rozšířeno o distribuci aktuálních informací DRAK.

 

2003

Byl zprovozněn CADAS centrum poskytující specializované ambulantní služby. Drogové informační centrum zahájilo provoz preventivního serveru www.odrogach.cz. Doléčovací centrum zahájilo program pro matky s dětmi, kterým nabídlo i chráněné bydlení.

 

2004

Činnost zahájil pilotní program Poradna pro rodiče; Terénní programy se rozšířily o program pro rusky mluvící cizince, Denní stacionář o program pro matky s dětmi. Za podpory OSF jsme realizovali projekt rozvoje drogových služeb v Afganistanu.

 

2005

Založení sociální firmy SANANIM Charity services, s.r.o.; otevření Café Therapy; činnost zahájila Pracovní a sociální agentura. Spolupráce na projektu Breaking the Circle v Afghánistánu, Democracy Cities & Drugs a Correlation; vznik služby Promile SMS; část projektů sdružení úspěšně certifikována.

 

2006

Sdružení úspěšně realizuje čtyři projekty podpořené ESF; vznik Centra pro osoby v konfliktu se zákonem (COKUZ); plné zprovoznění Poradny pro rodiče a Tréninkového pracoviště; sdružení se aktivně zapojuje do projektu Homeless Word Cup; všechny klíčové služby sdružení certifikovány.

 

2007

Zprovoznění nových služeb v rámci projektu Promile INFO; spuštění webové aplikace Alkotest; certifikovány Ediční činnost v oblasti primární prevenceVzdělávací programy v oblasti specifické primární prevence; pořádání Národního kvalifikačního turnaje v pouličním fotbale bezdomovců a reprezentace na HWC v Kodani.


2008

Osm základních programů opakovaně certifikováno; zahájení projektu Infostánek na letních hudebních festivalech; Národní kvalifikace HWC a účast na HWC v Melbourne; dokončena první fáze revitalizace areálu Karlov.

 

2009

Národní kvalifikace HWC a účast na HWC v Miláně; Komplexní program péče o děti závislých matek podpořený nadací Sírius; zřízení Centra pro práci a stabilizaci uživatelů drog v Sokolské 26; dva základní programy opakovaně certifikovány; Uskutečnění dvoudenní odborné konference „Ženy a drogy".

 

2010
Kontaktní centrum
se přestěhovalo do ulice Na Skalce v Praze 5; pokračoval Komplexní program péče o děti závislých matek, podpořený nadací Sirius; uskutečnil se projekt e-Dekontaminace, podpořený společností Johnson&Johnson; konala se dvoudenní odborná konference Mladiství a drogy; dva základní programy opětovně certifikovány.

 

2011

Sedm základních programů opakovaně certifikováno; projekt Sanitka úspěšně pokračoval; konaly se dvoudenní odborné konference Sexualita a drogy a 20 let terapeutické komunity pro závislé v ČR.

 

2012

Zapojení do mezinárodního projektu IMPACT; hledání a nalezení nového objektu pro TK Němčice; dvoudenní konference Kriminalita a drogy; Promile INFO se rozrostlo do projektu klidové zóny K.lee.deck

 

2013

Zapojení do mezinárodních projektů AlternativaDPIP; probíhala příprava stěhování do nového objektu TKN; konaly se dvoudenní odborné konference Rodina a drogyVývoj a výhled HR služeb a substitučních programů; byla spuštěna webová služba Končim s hulenim

 

2014

Transformace občanského sdružení na zapsaný ústav; přestěhování TK Němčice do Heřmaně; zahájení projektu Internetové léčebné intervence pro uživatele konopných drog.

 

2015

Zapojení do mezinárodního projektu Nové psychoaktivní látky u intenzivních uživatelů drog v Evropě; otevření Adiktologické ambulance s programem casemanagementu; uspořádání prvních "veřejných debat".

 

2016

Otevření Gambling ambulance; uspořádání dvoudenní odborné konference Snižován škod a drogy; historický úspěch na Homeless World Cupu v Glasgow - česká reprezentace přivezla Quiach Cup.

SANANIM z. .
Ov Hjek 2549/64A, 158 00 Praha 13
I: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zamstnance
Nadace esk spoitelny ad vldy esk republiky a Rada vldy pro koordinaci protidrogov politiky Wolters Kluwer R, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavn msto Praha Ministerstvo prce a socilnch vc Praha 10 Ministerstvo zdravotnictv
Metrostav V partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. . Vechna prva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko