Naše zařízení

Pracovní a sociální agentura (PSA) - Přínos PSA

SANANIM z. ú.

Pro klienty-uchazeče o zaměstnání:

 • podpora nového životního stylu a upevnění abstinence
 • zprostředkování zaměstnání, podpora při jeho samostatném hledání
 • zprostředkování rekvalifikace, dalšího vzdělávání
 • lepší schopnost využívat další potřebné služby - sociální, zdravotní, vzdělávací, poradenské

Pro zaměstnavatele:

 • získání loajálních a motivovaných zaměstnanců
 • možnost individuálních dohod a garancí dle potřeb zaměstnavatelů
 • zásadní podíl při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti EU
 • v případě zájmu medializace spolupráce

 

Pro státní a nestátní instituce:

 • poskytovatelé služeb v hl. m. Praze poznají lépe potřeby cílových skupin; hl. m. Praha bude mít k dispozici relevantní data o potřebách cílových skupin pro zavádění a financování potřebných typů služeb následné péče
 • doplnění a zkvalitnění stávajících služeb v oblasti prevence drogových závislostí s důrazem na sociální a pracovní integraci

Pro společnost:

 • pozitivní změna pohledu na cílovou skupinu
 • překonání společenských bariér
 • cesta k integraci
 • ekonomické a sociální výhody - prevence návratu k původnímu životnímu stylu je ve srovnání s výdaji na léčbu závislosti méně finančně nákladná
 • zlepšení návyků a dovedností, zvýšení kvalifikace
SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko