Naše zařízení

HOME > Naše cíle

Terénní program 2 pro práci se specifickými skupinami (TP 2) - Naše cíle

SANANIM z. ú.

• Kontaktovat a dlouhodobě pracovat s „romskými" injekčními uživateli drog na otevřené drogové scéně a motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování, tj. k minimalizaci zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním drog a k abstinenci od drog jako další variantě budoucího života.


• Navazovat kontakt s rusky mluvícími uživateli drog, kteří se pohybují v Praze, a předávání informací z oblasti harm reduction a public health.


• Kontaktovat, pracovat a provádět asistence formou case managementu injekčním uživatelům drog s psychiatrickým onemocněním a náročnými (zmnoženými) specifickými obtížemi. (Bez přístřeší, dlouhodobé zdravotní obtíže, záznam v rejstříku trestů, opakovaně bez dokladů, s psychiatrickým onemocněním, selhávající či nároční pro existující síť služeb).

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko