Naše zařízení

Doléčovací centrum s chráněnými byty (DC) - Komu je DC určeno

SANANIM z. ú.

Doléčovací centrum nabízí možnost účastnit se doléčovacího programu v ambulantní nebo pobytové formě. Cílovou skupinu tvoří klienti splňující následující kritéria:


Podmínky pro vstup do ambulantního programu
:

 • diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu a gamblingu
 • věk nad 15 let
 • ambulantní nebo pobytová léčba v délce min. 3 měsíce

Důvody pro nepřijetí:

 • somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování
 • jazyková, či jiná komunikační bariéra


Podmínky pro vstup do pobytového programu chráněného bydlení:

 • diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu a gamblingu
 • věk nad 18 let
 • aktuální abstinence od všech návykových látek, alkoholu a gamblingu
 • řádně končená střednědobá nebo dlouhodobá ústavní léčba v délce minimálně 5 měsíců
 • nástup do programu bezprostředně navazující na předchozí léčbu

Důvody pro nepřijetí klienta:

 • somatické či psychiatrické onemocnění, které ze své podstaty znemožňuje účast v programu doléčování
 • jazyková, či jiná komunikační bariéra

K přijetí klienta může dojít i v situaci, kdy:

 • klient nastupuje do programu z výkonu trestu odnětí svobody
 • klient přestupuje z osobních důvodů z jiného doléčovacího zařízení
 • klient ambulantního programu žádá o krizový pobyt
 • bývalý klient doléčovacího programu žádá o krizový pobyt.

V těchto případech rozhoduje o přijetí klienta celý tým na společné poradě, za dodržení ostatních podmínek týkajících se požadavků na věk a abstinenci.

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko