Naše zařízení

Léčba mladistvých a mladých dospělých - Naše cíle

SANANIM z. ú.

 

Základním cílem léčebného programu v terapeutické komunitě je integrace a plnohodnotné zapojení klienta do běžného života, kde základním prostředkem dosažení tohoto cíle je abstinence.

 

Dílčí cíle:

  • zvýšení odpovědnosti klientů za své jednání, zvýšení odolnosti proti selhání
  • získání základních sociálních dovedností, komunikačních dovedností
  • osvojení si pracovních, hygienických návyků
  • přijetí a poznání sebe sama, získání náhledu na své dosavadní chování, na své možnosti a limity
  • emoční stabilizace klienta; zlepšení zdravotního stavu, zvýšení fyzické a psychické kondice
  • stabilizace sociální situace klienta


Specifické cíle u skupiny mladistvých:

  • konstruktivní zvládnutí období dospívání
  • vytváření hodnotového systému a změna základních životních postojů; příprava na partnerství
  • stabilizace vztahů v rodině a porozumění mechanismům fungování rodiny
  • příprava na profesní život, motivace k dalšímu vzdělávání a získání kvalifikace

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko