Podporují nás

Podporují nás
Podporují nás

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

V období 2/2010 - 7/2012 byl projekt PSA financován v rámci OPPA

POMÁHÁME ZAMĚSTNAT TY, KTEŘÍ SE KVŮLI DROGOVÉ MINULOSTI HŮŘE UPLATŇUJÍ NA TRHU PRÁCE.

 

Zaměřujeme se na úspěšnou reintegraci bývalých uživatelů návykových látek po ukončení léčby závislosti nebo resocializačních programů, především prostřednictvím podpory při vstupu na trh práce.

 

Našim klientům poskytujeme služby zaměřené na přípravu a nalezení zaměstnání, řešení sociálních otázek, podporu při dokončení vzdělání a rekvalifikace. Cíleně budujeme síť spolupracujících zaměstnavatelů.

PSA vznikla v roce 2005 a doposud poskytla služby více než 600 klientům.

 

 

PROČ ZAMĚSTNÁVAT SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY? NENÍ DŮVOD JE NEZAMĚSTNAT.

 

Naši klienti jsou omezeni při vstupu na trh práce - chybí jim dostatečná praxe či odbornost, v životopise často mívají delší pracovní pauzu a v některých případech také záznam v RT spojený s užíváním návykových látek v minulosti.

 

Na druhé straně díky absolvované léčbě závislosti nebo účasti v obdobném typu resocializačního programu jsou v majoritě odhodláni, motivováni a připraveni dostát požadavkům „běžného života", trhu práce, rodiny a společnosti. Tento krok však vyžaduje podporu vhodné služby a otevřený přístup/spolupráci z řad zaměstnavatelů a institucí.

 

Naše dosavadní zkušenosti potvrzují, že otevřený - transparentní pracovní vztah, kdy zaměstnavatel zná životní příběh svého zaměstnance, je přínosný a pozitivní pro obě strany. Zaměstnavatel získá loajálního, motivovaného zaměstnance a klient dostává příležitost plnohodnotně se integrovat do společnosti.


---------


Od července 2012 poskytujeme služby v rámci realizace projektu "Zefektivnění vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a cílené zaměření na problematiku zaměstnávání žen". Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

 

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872; 284 825 817
Fax: 266 315 306
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Metrostav Tondach Sudop
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví

© 2007 Sananim, z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko