Naše zařízení

Léčba matek nebo otců s dětmi - Naše cíle

SANANIM z. ú.

Základním cílem léčebného programu v terapeutické komunitě je integrace a plnohodnotné zapojení klientky - matky nebo klienta otce do běžného života, kde základním prostředkem dosažení tohoto cíle je abstinence.

 

Dílčí cíle:

 • zvýšení odpovědnosti klientů za své jednání, zvýšení odolnosti proti selhání
 • získání základních sociálních dovedností, komunikačních dovedností
 • osvojení si pracovních, hygienických návyků
 • přijetí a poznání sebe sama, získání náhledu na své dosavadní chování, na své možnosti a limity
 • emoční stabilizace klienta; zlepšení zdravotního stavu, zvýšení fyzické a psychické kondice
 • stabilizace sociální situace klienta


Specifické cíle u skupiny matek, otců:

 • vytvoření pevného svazku mezi matkou/otcem a jejím/ jeho dítětem
 • přijetí role matky/otce; výchova k rodičovství a partnerství
 • osvojení si základních dovedností v péči o dítě
 • nalezení a upevnění místa matky/otce v primární rodině či ve zdravém a funkčním partnerském vztahu
 • získání dovedností potřebných k vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro sebe a své dítě po návratu z léčby


Specifické cíle u skupiny dětí:

 • zajištění láskyplné péče matky/otce v období jejího léčení
 • diagnostika zdravotního stavu dítěte a v případě potřeby zajištění jeho adekvátního léčení
 • zajištění odpovídající výchovy a tím vývoje dítěte
 • zajištění speciální péče o dítě v případě jeho speciálních potřeb (zdravotní či jiné omezení)

 

 

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko