Naše zařízení

HOME > Terapeutická komunita Karlov (TKK) > Zajištění péče o dítě

Léčba matek nebo otců s dětmi - Zajištění péče o dítě

SANANIM z. ú.

Denní program je rozvržen tak, aby matky měly současně možnost se léčit ze své závislosti a současně se i plnohodnotně starat o své děti. Denní program plně respektuje potřeby dětí různého věku a individuální rytmus dítěte. Dítěti se u nás dostává plné péče, snažíme se o to, aby u nás děti nalezly dočasný domov se vším, co k tomu patří.


Společný pobyt dítěte s matkou přispívá k upevnění citové vazby matky s dítětem. Součástí léčby matek je nácvik osvojení si rodičovských dovedností (výchova dítěte, příprava stravy pro dítě, zdravotní péče o dítě aj.). Matky se účastní skupinové psychoterapie, kde mají prostor řešit problémy spojené s mateřstvím, drogovou minulostí atd.


V době, kdy se matka účastní terapie, se o dítě stará kvalifikovaná vychovatelka. Starší děti mohou navštěvovat školku v přilehlé obci Čimelice.


Matce i dítěti je poskytnuta lékařská péče a sociální poradenství, kterou zajišťují lékaři-externisté a naše sociální pracovnice. Další péči zajišťují vychovatelky, speciální pedagog, psycholog, psychiatr, psychoterapeuti.


Kontakt dětí s otcem a širší rodinou je zajištěn návštěvami rodiny u nás na Karlově, příp. krátkodobými pobyty dětí u otců, prarodičů aj. příbuzných. Podmínkou pobytu dítěte mimo Karlov je souhlas příslušného OSPOD či jiného zákonného zástupce dítěte (nemá-li matka dítě ve vlastní péči) a přirozeně schopnost otců aj. příbuzných zajistit řádnou péči o dítě. Vždy, když je to jen trochu možné, s rodinou klientky spolupracujeme.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko