Naše zařízení

Specializované ambulantní služby CADAS - Komu je CADAS určen

SANANIM z. ú.

1. cílovou skupinou jsou problémoví uživatelé drog, tj. intravenózní uživatelé drog a/nebo dlouhodobí a pravidelní uživatelé opiátů, se zřetelem na doplňující podmínky:

  • možné somatické a psychické komplikace s výjimkou stavů, které by bezprostředně vyžadovaly ústavní/rezidenční péči nebo emergentní intervenci
  • věk minimálně 17 let
  • stupeň motivace k abstinenční léčbě není rozhodující
  • alespoň minimální motivace ke změně a využití služeb projektu
  • se základní sociální stabilitou (předpoklad pro ambulantní léčbu je např. dosažitelné rodinné zázemí a stálé bydliště ve spádové oblasti)

 

2. cílovou skupinou jsou klienti s anamnézou užívání nealkoholových omamných a psychotropních látek, kteří trpí dalším duševním onemocněním (komorbidita).


Specifickou skupinou jsou rodiny a partneři současných i potenciálních klientů - uživatelů drog.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko