Naše zařízení

HOME > Terénní programy (TP) > Naše cíle

Terénní programy (TP) - Naše cíle

SANANIM z. ú.

Obecným cílem je vyhledávat populaci uživatelů drog a motivovat je ke změně životního stylu směrem k větší odpovědnosti za své chování -  k minimalizaci zdravotních a sociálních poškození spojených s užíváním drog a abstinenci od drog jako další variantě budoucího života.

Základní cíle terénní práce:

  • navazovat kontakt s klientem-uživatelem nelegálních návykových látek a předat mu informace o nabídce odborné pomoci
  • snižovat zdravotní a sociální rizika související s užíváním drog
  • motivovat klienta ke změně životního stylu, jehož součástí je i abstinence od návykových látek
  • bránit šíření HIV/AIDS a hepatitid u uživatelů návykových látek
  • měnit rizikové chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti užívání návykových látek a sexu
  • chránit většinovou společnost před infekčními chorobami prostřednictvím výměny, sběru a likvidace použitého injekčního materiálu
SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko