Podporují nás

Podporují nás
1

Základní informace

 

Projekt vychází z několikaletých zkušeností o. s. SANANIM a především Pracovní a sociální agentury o.s. SANANIM (PSA) s problematikou zaměstnávání  především bývalých uživatelů návykových látek
na volném trhu práce, v podmínkách podporovaného zaměstnání nebo v rámci chráněných pracovních míst.
Projekt je postaven na úzké spolupráci s rakouským partnerem sdružením Fix und Fertig/Verein Wiener
Sozialprojekte, který má zavedeny metody a postupy práce při zaměstnávání bývalých, nestabilizovaných i
aktivních uživatelů návykových látek a současně dlouhodobě nezaměstnaných.

 

Mezi hlavní cíle projektu patří inovace, rozšíření služeb zaměřených na motivaci, přípravu a přímou podporu
vstupu na trh práce pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostmi a především pro osoby nestabilizované a
ohrožené návratem k rizikovému chování, pro které dosud není dostatek zkušeností, metod práce, vhodné
organizační, technické a provozní podmínky v rámci ČR. Dalšími cíly jsou zhodnocení přístupů využívaných při vstupu na trh práce osob z cílové skupiny v hl.m. Praze a
hl.m.Vídni.

¨

Dále pak poskytnutí širokému spektru organizací z ČR zabývajících se tématy zaměstnávání těžko umístitelných
osob či osob z cílové skupiny nové zkušenosti a seznámit je s fungujícími způsoby práce. Společně s těmito
organizacemi vypracovat Doporučení pro směrování klientů v průběhu léčby při přípravě na návrat do společnosti
a vstup na trh práce.

 

V konečné fázi projektu bude posledním a současně výstupním cílem pořádání Mezinárodní konference
zaměřené na problematiku zaměstnávání osob ohrožených závislostmi se zacílením na organizačně technické
zázemí této problematiky v EU.

SANANIM o. s.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872; 284 825 817
Fax: 266 315 306
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Metrostav Tondach Sudop
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví

© 2007 Sananim, o.s. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko