Naše zařízení

10. únor 2010

Kontaktní centrum SANANIM se stěhuje na Prahu 5

Od 1. 4. bude Kontaktní centrum SANANIM (KC) sídlit v Praze 5 - Smíchově. KC je registrovanou sociální službou a má statut zdravotnického zařízení, které plní funkce v oblasti veřejného zdraví a v systému služeb harm reduction v hl. m. Praze pokrývá více než 50 % těchto služeb. Od svého vzniku v r. 1993 sídlilo v prostorách pronajatých Městskou částí Praha 7, které musí k 31. 3. tohoto roku opustit.

Vzhledem k tomu, že v tomto týdnu se nám podařilo podepsat smlouvu týkající se nových prostor pro Kontaktní centrum SANANIM, dovolte, abychom vás o situaci informovali šíře. Na jaře loňského roku rozhodla Rada Městské části Prahy 7 o tom, že Kontaktní centrum SANANIM z pronajatých prostor v Osadní ulici, které jsou majetkem této městské části, vypoví.

Nicméně nájemní smlouva byla posléze dvakrát prodloužena s tím, že vyprší 31. března 2010. MČ Prahy 7 nám tak, po zvážení všech okolností, poskytla dostatek času najít pro KC odpovídající prostory a upravit je pro stěhování tak, aby nedošlo k nežádoucímu přerušení provozu. Z toho jsme měli po zkušenostech po povodních v roce 2002 velké obavy. Předpokládali jsme tehdy, že většina klientů bude po dobu, kdy bylo KC zavřené, využívat služeb ostatních pražských nízkoprahových zařízení, avšak to se nestalo, většina naší klientely přestala navštěvovat jakékoli pomáhající zařízení, a pravděpodobně tedy vůbec nevyměňovala injekční materiál. Začali jsme tedy hledat, kam bychom mohli Kontaktní centrum SANANIM přestěhovat. Vzhledem k tomu, že umístění takto složitého provozu musí splňovat řadu dosti náročných podmínek (maximální omezení případných negativních dopadů na nejbližší okolí, komunikačně se nekřížit
s jiným provozem, být dopravně dobře dostupný v širším centru hl. m. Prahy), šlo o nelehký úkol. Jelikož se nám ani po několika měsících nepodařilo najít v městských částech centra Prahy nekomerční pronájem, museli jsme začít uvažovat o získání prostor na komerční bázi. Ani toto hledání nebylo snadné. Abychom neohrozili plynulý provoz centra, zvolili jsme variantu, kterou jsme považovali za přijatelný kompromis: zakoupili jsme prostory v Praze 5 - Smíchově. Rozhodující roli sehrály v tomto rozhodnutí jejich cena a umístění na otevřené drogové scéně.

Pečlivě jsme zvažovali i fakt, že v Praze 5 sídlí jiný pražský poskytovatel drogových služeb, a to o. s. Progressive. V žádném případě nemáme zájem „přetahovat se" se Stage 5 o klienty a nemyslíme si ani, že obě zařízení představují navzájem konkurenci. Třebaže obě sídlí v oblasti Smíchova, přístup k nim se nekříží; každé z nich leží v jiném smíchovském údolí - Kontaktní centrum SANANIM má nové prostory za Knížecí směrem k Santošce, zatímco ke Stage 5
vede přístup po Plzeňské ulici. Kontaktní centrum SANANIM pracuje už řadu let na hranici svých kapacitních možností a ty nevzrostou ani po přestěhování. Denní návštěvnost se pohybuje v průměru mezi 75 až 80 klienty, což je na hranici únosnosti, kterou můžeme jen těžko překročit. Kontaktní centrum SANANIM a Stage 5 se navíc ve spektru poskytovaných služeb částečně a pro klienty podstatně liší: při vyřizování dokladů poskytuje Stage 5 služby fotografa, poskytuje ošacení a má arteterapeutický program.

Jsme přesvědčeni, že obě zařízení mají svou stálou klientelu, která nebude mít důvod ke změně, a mohou tedy bez problémů koexistovat v jedné městské části.

 

V Praze dne 11. února 2010


za o. s. SANAMIM
PaedDr. Martina Richterová Těmínová
předsedkyně správní rady

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praha 1 Praha 3 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 10 Ministerstvo zdravotnictví
Metrostav Váš partner pro VPS hosting Praha 2

© 2007 SANANIM z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko